Vrienden van de Zambezi

De in 2005 opgerichte Nederlandse Zambeziclub gaat in de huidige vorm ophouden te bestaan. De hoofdoorzaak hiervan ligt in de problemen met het in stand houden van een minimale bestuursbezetting die onmisbaar is voor de continuïteit en de bestuurbaarheid van de Zambeziclub.

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is met de aanwezige leden gekeken naar andere vormen om huidige en nieuwe Zambezi vrienden toch onderling contact te kunnen laten houden. Met name onderlinge vriendschappen, het delen van informatie en ervaringen, het met elkaar zoeken naar oplossingen voor praktische en/of technische problemen en “last but not least” het gezellig samen zijn tijdens de kampeerweekenden lagen hieraan ten grondslag.

Uiteindelijk is besloten om via een Facebookpagina verder te gaan en dit medium als communicatie middel te gebruiken.

Klik hier om er een kijkje te nemen