• 8
 • 11
 • 49
 • 53
 • 66
 • 93
 • 94
 • 97
 • 112
 • 124
80 111 492 533 664 935 946 977 1128 1249
Sponsors
Volgende evenement28-06-15 |
Gebruik van het Forum

Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Zambeziclub Forum, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Het doel van dit forum is het bieden van een platform voor informatie uitwisseling over de Zambezi tenttrailer. #
 2. De doelgroep van dit forum zijn de leden van de Zambeziclub, diegenen die een Zambezi tenttrailer bezitten, diegenen die met een Zambezi camperen en diegenen die overwegen een Zambezi aan te schaffen en/of met een Zambezi te gaan camperen. Daarnaast staat het forum ook open voor eenieder die geïnteresseerd is in de Zambezi. #
 3. Het Zambeziclub forum is een onafhankelijk forum, zonder enig commercieel belang. Het forum is dan ook op geen enkele manier afhankelijk van Aart Kok Adventure noch van enig ander bedrijf. Het forumbeheer staat van deze organisaties dan ook geen bemoeienis toe met het beleid op dit forum. Wel kunnen deze organisaties zelf deelnemen aan dit forum en kunnen zij in voorkomende gevallen een beroep doen op onze Notice & Take Down procedure. Het forumbeheer heeft haar taak gedelegeerd gekregen van het Zambeziclub bestuur. #
 4. Forum etiquette

  1. Om je aan te melden op dit forum kies je een gebruikersnaam. Vanuit het club-idee wordt het gewaardeerd de eigen voor- of achternaam te gebruiken, maar een bijnaam is ook goed. Gebruikersnamen dienen wel in overeenstemming te zijn met de forumregels.

   Het is op dit forum mogelijk de gebruikersnaam te veranderen. Let wel, dit kan verwarring veroorzaken bij de andere forum gebruikers aangezien je aan je gebruikersnaam wordt herkend. Je kunt dit eventueel voorkomen door ruimschoots voor de verandering al gebruik te maken van een avatar en onderschrift en deze na wijziging gebruikersnaam te behouden. #
  2. Van deelnemers aan het forum wordt verwacht dat zij zich binnen 7 dagen even voorstellen in de 'Even voorstellen' groep. Nadat je voorstel-beicht in het 'Stel je voor' forum is goedgekeurd kun je actief deelnemen aan het forum. Begin hierbij met het aanpassen van je profiel.

   Er wordt van nieuwe gebruikers niet meer vereist dat ze binnen twee weken na het voorstellen, een bericht plaatsen op het forum. #
  3. Op het forum respecteert eenieder de mening van een ander. Heb je om wat voor reden dan ook moeite om dit respect op te brengen, reageer dan niet zelf maar meld dit bij de beheerders. #
  4. Het schrijven van berichten in hoofdletters wordt schreeuwen genoemd. We vinden dit niet passend op het forum. #
  5. Het doel van het forum is informatie uitwisseling. Dit is alleen mogelijk wanneer je open staat voor reacties van anderen en met ze in gesprek wil gaan. Gebruikers die een starre mening verkondigen op het forum en niet open staan voor reacties van anderen kunnen worden geweerd van het forum. #
  6. Eenieder op dit forum mag op elk gesprek aansluiten. We sluiten geen forumgebruikers uit. #
  7. Het is niet nodig in je berichten te groeten op het forum, het mag wel. Veel mensen ervaren groeten op het forum als 'zonde van de ruimte' en minder als 'beleefd zijn'. #
  8. Je praat vanuit jezelf, niet vanuit/over een ander. Dit forum is geen platform voor roddel en achterklap. #
  9. Wanneer je op het punt staat een nieuw onderwerp te starten op het forum, zoek dan eerst of je niet beter bij een bestaand gesprek kunt aansluiten. #
  10. Haal je bericht in de lijst niet omhoog met nietszeggende reacties als "bump". Je mag je bericht pasbumpen wanneer de bump knop verschijnt - deze verschijnt na 10 dagen (deze periode kan door forumbeheer worden gewijzigd). #
  11. Op het forum is het citeren van berichten of delen daarvan mogelijk. Dit doe je met de quote knop. Gebruik dit zo min mogelijk om het forum goed leesbaar te houden. Iedere forumgebruiker is prima in staat om eerdere berichten gewoon terug te lezen. #
  12. Het is niet de bedoeling berichten in meerdere forumgroepen te plaatsen, het zogenaamdecrossposten. Zoek gewoon de beste plek voor je bericht en plaats het daar. Actieve forumgebruikers struinen steeds het hele forum af en komen jouw bericht heus wel tegen. #
  13. Het forumbeheer kan op ieder moment discussies sluiten - er verschijnt dan een 'slotje'. Vanaf dat moment kan er niet meer worden gereageerd in deze discussie. Discussies waar een jaar of langer niet op is gereageerd kunnen worden gesloten. Maar wanneer bijvoorbeeld de gemoederen hoog oplopen in een discussie kan deze ook worden gesloten - het forumbeheer streeft ernaar voorafgaand hieraan een openbare waarschuwing in het onderwerp zelf te plaatsen. Bij twijfel kan het forumbeheer een discussie tijdelijk onzichtbaar maken zodat forumbeheerders onderling kunnen overleggen hoe met de gestelde situatie verder te gaan. 

   Discussies die vanwege ouderdom op slot zijn gegaan worden in principe niet weer heropend: open een nieuw onderwerp wanneer je er op door wil gaan. #
  14. Op het forum ben je oprecht. Faken dat je een Zambezi bezit, gebruikt of wil kopen is niet gewenst. Wanneer de forumbeheerders de indruk krijgen van faken zullen zij actie ondernemen. Heb je zelf het idee dat iemand een faker is, meld dit dan aan het forumbeheer. #
  15. We verwachten van forumleden dat ze minimaal eens per jaar inloggen op het forum. Het forumbeheer kan gebruikers deactiveren die dit nalaten. Gebruikers die naast hun voorstel-bericht niets hebben geschreven op het forum kunnen zelfs geheel worden verwijderd van het forum.

   Ook van Zambeziclubleden wordt - in tegenstelling tot de regels van 2011 - verwacht dat ze minimaal eens per jaar inloggen op het forum. Een gedeactiveerd account kan gewoonlijk wel weer worden geactiveerd na een bericht aan de forumbeheerders. #
  16. Dit is een gebruikers forum waarbij eenieder vertelt vanuit de eigen ervaringen en vanuit de eigen mening. Professionele verkopers, vertegenwoordigers en onderhoudspartijen van de Zambezi stellen zich terughoudend op. #
  17. Verwacht wordt dat professionele verkopers, vertegenwoordigers en onderhoudspartijen van de Zambezi op dit forum als zodanig herkenbaar zijn wanneer zij zich ook als zodanig op wensen te kunnen stellen. Zij kunnen hun hoedanigheid aangeven middels een berichtje aan de beheerders. Deze professionals krijgen dan een speciale rang op het forum: 'Leverancier'. Van deze leveranciers wordt een professionele houding verwacht op het forum. Marketing activiteiten staan we in principe niet toe.#
 5. Regels

  1. Zonder aanmelding is het mogelijk op dit forum mee te lezen in een aantal forum groepen. Naaanmelding kunnen meerdere groepen worden ontsloten en dan kun je ook schrijven op het forum.

   Aanmelding op het forum is gratis - het enige dat je nodig hebt is een geldig email adres. 

   Na je aanmelding krijg je de status van 'net aangemelde gebruiker' waarna je jezelf voor kunt stellen in de groep 'Stel je voor'. Na beoordeling door de forumbeheerders kunnen je rechten worden aangepast dat je ook in de andere forumgroepen kunt schrijven en toegang krijgt tot meer besloten forum groepen. Met deze maatregel proberen we ongewenste reclame op het forum te voorkomen. #
  2. De voertaal op dit forum is uitsluitend Nederlands. Via het forum 'beste beheerders' kunnen natuurlijk anders-talige groepen worden gesuggereerd. Het uitgangspunt hierbij is dat er forumbeheerders zijn die de betreffende taal beheersen. #
  3. Een aantal dingen mogen echt niet op het forum:
   • Respectloze berichten
   • Schelden, vloeken, onnodig grof woordgebruik
   • Iemand uitlachen, belachelijk maken of pesten
   • Discriminerende, racistische, haatdragende of bedreigende berichten
   • Seksueel getinte of anderszins verwerpelijke berichten
   • Obscene, kwetsende of vulgaire berichten
   • Iemand beledigen
   • Kwaadspreken over iemand of een organisatie (laster, smaad)
   • Oproepen andere forumleden te negeren
   • Opzettelijk anderen angst aanjagen
   • Berichten die de Nederlandse of internationale wetgeving schenden
   Kom je een bericht tegen dat volgens jou een overtreding is van deze regel, meld dit dan direct bij de forumbeheerders. #
  4. Spam en het maken van reclame is niet toegestaan op dit forum, ook niet via je onderschrift, avatar of via de privé berichten of email. Dit geldt ook voor uitingen van goede doelen enz. Wel mag je een site noemen bv. als bronvermelding - zolang wij maar niet de indruk krijgen dat het op reclame gaat lijken. Kom je toch een reclame boodschap tegen, dan kan dit aan het forumbeheer worden gemeld.

   Het forumbeheer kan in voorkomende gevallen uitzonderingen op deze regel toestaan voor bv. gesponsorde mededelingen, oproepen voor goede doelen etc. Neem hiervoor contact op met het forumbeheer. #
  5. Het te koop aanbieden of het vragen om artikelen is uitsluitend toegestaan in de forumgroep 'Vraag en aanbod' en is alleen kostenloos voor particuliere gebruikers van het forum. Het Zambeziclub bestuur heeft besloten advertenties met een zakelijk of commercieel karakter - een en ander ter beoordeling van de forumbeheerders - niet kostenloos toe te laten op dit forum. De kosten bedragen € 5,00 per advertentie voor de duur van drie maanden. Met sponsors van de Zambeziclub kunnen andere afspraken worden gemaakt. De opbrengst komt geheel ten goede van de Zambeziclub, waaronder de hosting en beheer van dit forum.

   Op de 'Vraag en aanbod' forumgroep mogen uitsluitend Zambezi-gerelateerde artikelen worden aangeboden - dit ter beoordeling van de forumbeheerders. #
  6. Het zonder expliciete toestemming van de auteur openbaar maken van privé berichten en emails is een schending van de privacy en het auteursrecht en is daarom niet toegestaan. #
  7. In principe behoren klachten over leveranciers en onderhoudspunten niet thuis op dit forum maar bij de betreffende organisatie. Dit geldt ook voor de wijze waarop deze organisaties hun activiteiten ontplooiien, social media inzetten, communiceren met klanten enz.

   Het is wel toegestaan vervelende ervaringen en teleurstellingen te delen op het forum voor zover deze niet nodeloos grievend zijn richting de betreffende organisatie. Kennelijk lasterlijk taalgebruik of een te negatieve toonzetting staan we ook niet toe. Probeer altijd eerst met de betreffende organisatie tot een vergelijk te komen! Sta altijd open voor een oplossing en voor de ervaringen van andere forum gebruikers. We nodigen de betreffende organisaties bij deze expliciet uit zelf ook op de berichten te reageren.

   Noot: de forumbeheerders hebben het recht gebruikers waarvan zij de indruk hebben dat zij zich hier niet aan houden te weren van het forum alsook om hun berichten zodanig te wijzigen dat deze wel voldoen aan deze regel dan wel te verwijderen.

   Noot2: wij zijn het met Maarten Braun van Webwinkelrecht eens dat klanten veel macht hebben via websites als deze. Met deze regels proberen we dit enigszins te beperken terwijl we er tegelijk naar blijven streven een platform te blijven waar opmerkingen en onvolkomenheden besproken kunnen worden. #
  8. Je logingegevens zijn privé. Deze mag je niet doorgeven aan andere mensen - zij kunnen immer zelf heel eenvoudig een account aanmaken op het forum. Mocht er toch ingelogd worden door iemand anders op jouw account dan kunnen de forumbeheerders je account met onmiddellijke ingang deactiveren. #
 6. Privacy

  1. Dit forum maakt het mogelijk anoniem te zijn naar de andere forum gebruikers. Iedere forumgebruiker bepaalt zelf hoeveel van de privacy wordt vrijgegeven. De forumbeheerders kunnen wel email adressen en IP adressen inzien. #
  2. Het persoonlijke berichten systeem op dit forum wordt niet gemodereerd door de forumbeheerders. In geval van bijvoorbeeld klachten kunnen forumbeheerders deze berichten wel ontsluiten en inzien. #
  3. Het forumsysteem kan meerdere cookies op je computer plaatsen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van uw computer worden gedownload. De eerste twee cookies bevaten een indentificatienummer en een anonieme sessienummer. Deze twee nummers worden automatisch door de forum software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op het forum. Dit cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn, en verbetert daarmee je gebruikerservaring. Daarnaast kunnen er cookies worden aangemaakt wanneer je het forum doorzoekt.

   De cookies bevatten geen persoonlijk herleidbare informatie maar zijn op jouw computer wel te identificeren als "het forum van de Zambeziclub werd bezocht". De cookies zijn noodzakelijk wanneer je jezelf aanmeldt op het forum - met behulp van de cookies blijf je ingelogd op het forum.

   Er kan daarnaast gebruik worden gemaakt van tracking cookies van Google AdWords. De verzamelde informatie wordt door ons uitsluitend gebruikt om de website te verbeteren. De informatie wordt niet gebruikt om bezoekers te profileren of te volgen. De informatie verzameld door Google Adwords is eveneens niet herleidbaar naar personen. Wij hebben de Google Adwords configuratie zodanig uitgevoerd dat de informatie niet wordt gedeeld met derde partijen. 

   We volgen in ons beleid de uitleg van ICT Recht (klik hier). Uit dit document begrijpen wij dat onze huidige minimale inbreuk in de privacy ons toestaat de cookiewaarschuwing achterwege te laten. #
  4. De forumbeheerders kunnen het email adres zien dat je hebt gebruikt om je aan te melden. Daarnaast kunnen ze zien welke IP adressen je hebt gebruikt. Kortom, voor de forumbeheerders ben je niet zo anoniem. Zij zullen deze informatie nooit gebruiken of met anderen delen tenzij je op grove wijze de regels van dit forum overtreedt.

   Wanneer je de regels op grove wijze overtreedt kunnen wij trachten jou op te sporen. In geval van spam, haatdragende berichten, pornografie, strafbare zaken enz. kunnen wij deze informatie daarnaast delen met de betrokken Internet providers en politie en zonodig zelf aangifte doen.

   In alle andere situaties zal de privacygevoelige informatie alleen dan worden gedeeld wanneer wij daartoe worden gesommeerd door de politie of justitie. #
 7. Disclaimer

  1. Op geen enkele manier kan de Zambeziclub noch haar clubleden, bestuursleden of forumbeheerdersaansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit forum noch voor enige gevolgen naar aanleiding van het lezen van berichten, deelnemen aan discussies, opvolgen van adviezen of welke andere oorzaak dan ook. #
  2. Wees voorzichtig met het opvolgen van adviezen hier op het forum. Het opvolgen van adviezen is in alle gevallen voor eigen risico. Neem bij twijfel contact op met de officiële vertegenwoordigers van de Zambezi tenttrailer. #
  3. De bijdragen van forum leden worden niet voorafgaand aan plaatsing door het forumbeheer gelezen of goedgekeurd. Wel trachten de forumbeheerders en moderatoren mee te lezen op het forum en zo nodig berichten aan te passen dan wel te verwijderen. Gebruikers kunnen op het forum ongewenste berichten melden aan het forumbeheer.

   Uitzondering hierop geldt het eerste bericht geplaatst door iedere gebruiker, in het 'Stel je voor' forum - deze worden wel voorafgaand aan plaatsing gelezen door het forumbeheer. #
  4. De beheerders en moderatoren van dit forum zullen altijd proberen ongewenste berichten zo snel mogelijk te verwijderen van het forum. We kunnen niet garanderen dat dit binnen een zekere periode gebeurt, we kunnen zelfs niet garanderen dat dit überhaupt lukt, maar we streven er wel naar. Kom je een mogelijk ongewenst bericht tegen, meld deze dan bij het forumbeheer. #
  5. De berichten op dit forum zijn de meningen, ervaringen en gezichtspunten van de gebruikers. Deze hoeven niet overeen te komen met die van de Zambeziclub, haar leden, bestuursleden of forumbeheerders. #

 

terug naar vorige scherm

Back to Top

Niets van deze website mag worden gekopieerd en of anderszins openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van de auteur en/of het bestuur van de Zambeziclub.

Powered by CWare